Često postavljena pitanja

Zašto raditi s nama?

Greenify tim se sastoji od licenciranog agenta za posredovanje u prometu nekretnina, voditelja pripreme i provedbe EU projekata, magistra prava i upravljanja nekretninama.

Uz stalan tim, na raspolaganju su vanjski suradnici i partneri; stručnjaci za geodeziju, građevinski stručnjaci i projektanti, odvjetničko društvo, stručnjaci za marketing, stručnjaci za interijere.

Težimo potpunom servisu usluga na jednom mjestu, od rješavanja dokumentacije do ključa u ruke. Uz opuštenu atmosferu i jednostavan pristup, mi smo uz vas i kao pravna podrška što kupnju novog doma čini sigurnom odlukom.

O čemu vodimo brigu u procesu kupoprodaje nekretnine?

Uz vas smo od samog početka, inicijalnog sastanka – potraga za nekretninom, odnosno prodaja nekretnine. Brinemo o cjelokupnoj dokumentaciji: izvadak iz ZK, provjera vlasništva, pravomoćna građevinska dozvola, uporabna dozvola, energetski certifikat, punomoći, pisma namjere, brisovna očitovanja, predugovor o kupoprodaji nekretnine, ugovor o kupoprodaji nekretnine, tabularna izjava, zapisnik o primopredaji nekretnine…

S većinom naših klijenata ostajemo u kontaktu i nakon kupnje nekretnine, dok uz naše vanjske suradnike opremaju i uređuju novi dom.

Što je posredovanje u prometu nekretnina?

Posao stručnjaka za nekretnine je zaštititi i prodavatelja i kupca, te se pobrinuti da sve stranke u procesu budu zadovoljne jer tek tada stručnjaci za nekretnine budu plaćeni za svoj posao. Iza tvrtke Greenify  Invest d.o.o.  stoji odvjetnički ured koji prati svaku kupoprodaju.

Koliko iznosi agencijska provizija?

Ugovorna strana koja zatraži posredovanje agencije za promet nekretninama istoj plaća posredničku proviziju u visini od 3% od ugovorene kupoprodajne cijene +PDV, sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske. Sa svakim klijentom potpisuje se Ugovor o suradnji.

Što je isključivi (ekskluzivan) ugovor?

Agencije s prodavateljem potpisuju ugovor o posredovanju (koji može biti i isključiv, odnosno ekskluzivan) kojim reguliraju svoj odnos.  To znači da samo ta agencija prodaje tu nekretninu. Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina propisani su okviri djelovanja te prava i obveze i jedne i druge strane.

Isključivim, odnosno ekskluzivnim ugovorom sprječavate pojavu većeg broja oglasa kod različitih agencija, što u očima kupca čini nekretninu problematičnom ili pak pojavu različitih cijena iste nekretnine kod više agencija, što prodaju čini neozbiljnom.

Koje su prednosti isključivog (ekskluzivnog) ugovora za prodavatelje?

  1. Legalno i pošteno tržišno natjecanje;
  2. Povjerenje;
  3. Motiviranost agenta;
  4. Smanjen rizik poslovanja;
  5. Kvalitetna komunikacija​.

Koliko iznosi porez na promet nekretnina i tko ga plaća?

U Hrvatskoj porez na promet nekretnina plaća kupac, i to u iznosu od 3% od tržišne vrijednosti nekretnine.

Visina poreza se određuje na osnovu cijene kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave.

Promet nekretnina nastao nakon 1. siječnja 2017. godine prijavljuje javni bilježnik na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, u protivnom plaća kamate.

Plaća li se uvijek porez na promet nekretnina?

Postoje slučajevi u kojima kupac ne plaća ovaj porez. To su slučajevi kada nekretninu prodaje tvrtka koja je u sustavu PDV-a.

Tvrtka tada mora izdati račun koji pokazuje da je PDV uključen u cijenu nekretnine, te u tom slučaju nema dvostrukog oporezivanja.

To je obično slučaj sa stanovima i kućama u novogradnji.

Na koji način se određuje vrijednost nekretnina?

Prodajnu vrijednost nekretnine određuje prodavatelj, sukladno tržišnim kretanjima odnosno zakonu ponude i potražnje, tržišnu vrijednost nekretnine određuje porezna uprava prema svojim “tablicama”, dok vrijednost nekretnine potrebitu za realizaciju bankovnog kredita određuju isključivo ovlašteni procjenitelji.

Koje su obveze kupca i prodavatelja u prometu nekretninama?

Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.

Moramo li ugovor o kupoprodaji nekretnine sklopiti u pisanom obliku?

Ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti sklopljen u pisanom obliku.

Što ako ugovor o kupoprodaji ipak ne sklopim u pisanom obliku, odnosno sklopim ga usmeno?

Usmeni kupoprodajni ugovor obvezuje ugovorne strane ako je kupac isplatio kupoprodajnu cijenu i stupio u posjed nekretnine koja je predmet kupoprodaje, ali takav ugovor nije podoban za upis prava vlasništva u zemljišne knjige.

Što je navedeno u ugovoru o kupoprodaji a nije u predugovoru?

U ugovor o kupoprodaji nekretnina, uz sve što je navedeno u predugovoru, uvrštava se najčešće datum predaje nekretnine u posjed kupca kao i jamstvo prodavatelja da na nekretnini ne postoje prava trećih osoba. Preporučljivo je da sastavljanje (pred)ugovora povjerite stručnjacima, kako biste bili sigurni da ste kao kupac dobro zaštićeni.

Što nakon ovjere ugovora o kupoprodaji kod javnog bilježnika?

Kupoprodajni ugovor u više primjeraka ovjerite kod javnog bilježnika. Po jedan primjerak ugovora:

-ostaje prodavatelju;

-ostaje kupcu;

-ostaje javnom bilježniku;

-predajete u zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda pri prijedlogu upisa vlasništva ili pak još jedan primjerak ostaje kod javnog bilježnika ili odvjetnika koji postupak upisa u zemljišne knjige podnosi elektroničkim putem;

-predajete u poreznu upravu pri prijavi poreza na promet nekretninama;

-predajete banci ako kupujete nekretninu kreditom.

Ako kupujete nekretninu kreditom banke, ugovor ćete prethodno solemnizirati kod javnog bilježnika, a banka će upisati hipoteku na nekretninu. Prilikom kupnje nekretnine prodavatelj vam je dužan predati energetski certifikat ili njegovu kopiju.

Kako se provodi upis u zemljišne knjige?

Za stjecanje prava vlasništva na nekretnini nije dovoljan samo ugovor, već se mora provesti upis u zemljišne knjige. Za upis je potrebno raspolagati ugovorom o kupoprodaji nekretnine koji sadrži odredbu da se može provesti upis u zemljišne knjige (tabularna izjava).

Što je to tabularna izjava?

Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora. Ista mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Tko provodi upis u zemljišne knjige?

Od 10. veljače 2023. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o zemljišnim knjigama prema kojima se postupak upisa u zemljišne knjige podnosi elektroničkim putem, putem javnog bilježnika ili odvjetnika.

Koja je cijena upisa u zemljišne knjige kod javnog bilježnika ili odvjetnika?

Javnobilježnička tarifa za podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu je 8 bodova (što iznosi 10,62 €  bez PDV-a, a ukupno s PDV-om 13,27 €), a sudska pristojba za sve prijedloge koji su podneseni elektronički je umanjena za 50% pristojbe (odnosno sa 33,18 € smanjena je na 16,59 €) čime je ukupan iznos troškova za predaju prijedloga elektronički putem javnog bilježnika 29,86 €, dok trošak predaje prijedloga neposredno na sudu je iznosio 33,18 €, a  trošak predaje prijedloga putem pošte 33,18 € uvećano za trošak poštarine.

Koja je razlika između zakupa i najma?

Kod zakupa se stvar daje na uporabu i korištenje (obuhvaća crpljenje plodova, npr. zakup poslovnog prostora), a kod najma se daje samo na uporabu (bez crpljenja plodova, npr. najam stana).

Možemo li odmah preuzeti posjed svoje nekretnine u Hrvatskoj?

Kupac može ući u posjed nekretnine čim se ispune sljedeći uvjeti:

  1. Konačni kupoprodajni ugovor potpisan od strane kupca i prodavatelja (potpis ovjeren kod javnog bilježnika);
  2. Kupoprodajna cijena plaćena u cijelosti;
  3. Prodavatelj je potpisao potvrdu o primitku novca – tabularna izjava.

Naravno, stranke ugovorno mogu dogovoriti i drugačije uvjete za stjecanje posjeda nekretnine.

Je li jednostavno prenijeti režijske račune za nekretninu na moje ime?

Da. Ovo je postupak koji se obavlja nakon što postanete vlasnik nekretnine. Prodavatelj je dužan podmiriti sve obveze i plaćanja svih režijskih troškova do dana kada je potpisan konačni ugovor o kupnji.

Mogu li strani državljani kupovati i posjedovati nekretnine u Hrvatskoj?

Svi strani državljani iz EU zemalja mogu bez ograničenja kupovati i posjedovati nekretnine u Hrvatskoj pod uvjetom da se nekretnina nalazi unutar građevinske zone.

Građani trećih zemalja (izvan EU) mogu kupovati nekretnine pod istim uvjetima kao i građani EU, ali uz uvjet da prethodno ishode suglasnost Ministarstva pravosuđa na kupoprodajni ugovor,  pod uvjetom da njihova domicilna država ima sklopljen ugovor o uzajamnosti (reciprocitet) između Republike Hrvatske i dotične države.