Cijena zemljišta u industrijskoj zoni
Kategorija: Govor struke
svi 2, 2023

Što je industrijska zona?

Industrijsko područje je najizraženiji oblik koncentracije urbanih industrijskih pogona. To je dio urbanog područja koje se koristi za industrijsku proizvodnju, gdje je izgrađen veliki broj tvornica i pogona. Industrijska postrojenja često imaju zajedničku infrastrukturu. Na primjer, željeznice, ceste, plinovodi, dalekovodi, vodoopskrba, kanalizacija, telekomunikacije i slično. Industrijske zone mogu nastati spontano, ali najčešće planskim mjerama. Unaprijed projektirano i realizirano industrijsko područje neobično je privlačno za menadžment industrije i srodnih poduzeća, budući da ne moraju brinuti da dođu do terena gdje su takva područja urbanistički predviđena. To posebno dolazi do izražaja danas kada je sve više industrijskih poduzeća različitim mjerama administrativnih vlasti prisiljeno na preseljenje.

Cijene poljoprivrednih i građevinskih zemljišta u industrijskoj zoni

Cijene poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u industrijskim zonama variraju ovisno o vrsti poljoprivrednog zemljišta, dijelu Hrvatske, mikrolokaciji, kvaliteti tla, veličini parcele i mnogim drugim čimbenicima. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku za 2019. godinu daju prosječnu cijenu zemljišta, ovisno o vrsti zemljišta. Od 2018. do 2019. prosječna cijena oranica porasla je za 109 €/ha, travnjaka za 157 €/ha i pašnjaka za 51 €/ha. Tako je, primjerice, prosječna cijena dijela obradivog zemljišta u kontinentalnoj Hrvatskoj oko 3.200 EUR/ha, međutim u istočnoj Slavoniji cijena kvalitetnih oranica prelazi 10.000 EUR/ha, što je gotovo dvostruko skuplje od prosječne cijene jadranskog dijela Hrvatske. S druge strane, nekvalitetna parcela u zapadnoj Slavoniji, na lošem položaju i loše površine, prodana je za 2000 €/ha. Sama cijena poljoprivrednog zemljišta ovisi o mnogim čimbenicima u statističkim podacima obično se odnosi na golu poljoprivrednu zemlju, odnosno zemlju koja se može obrađivati. Prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj svake godine polako raste. Prema dostupnim podacima Eurostata, prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj od 2015. do 2018. porasla je za 559 eura po hektaru, što je prosječni godišnji rast od oko 186 eura po hektaru.

Industrijska zona – izgradnja objekata

Odabir lokacije za industriju nikada nije lak. Pri donošenju odluke o lokaciji moraju se uzeti u obzir mnogi čimbenici, kao što su: što će se proizvoditi, koje su trenutne i planirane tehnologije proizvodnje, koje je ciljano tržište, koje radnje tvrtka treba poduzeti da zadovolji ciljano tržište, koje konkurentske tvrtke mogu ponuditi isti proizvod, gdje su, koji je opseg proizvodnje, koji su materijali, rad, usluge i kapital potrebni za proizvodnju, gdje se mogu pronaći i slično. Jedan od najvažnijih čimbenika koji utječe na lokaciju industrije je naravno razvijenost regije, odnosno prostora na kojem se određena industrija želi smjestiti. Razvijene regije imaju dobro razvijenu infrastrukturu, dovoljno radne snage, a investitori često imaju koristi od toga. U usporedbi s manje razvijenim regijama imaju velike prednosti. S druge strane, za osiromašene regije, osnivanje velikih proizvođača u regiji označit će prekretnicu i mogućnost ubrzanog razvoja za privlačenje drugih vrsta industrije, čime se dodatno promiče gospodarski razvoj.

Nagradni kviz #dekor.ing

Nagradni kviz #dekor.ing

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza Nagradni kviz #dekor.ing raspisuje Greenify Invest d.o.o., Dobriše...

Upis vlasništva

Upis vlasništva

Samo zato što ste potpisali kupoprodajni ili darovni ugovor i platili ovjeru potpisa i porez na promet ne znači da ste postali vlasnik nekretnine....