Upis vlasništva
Kategorija: Govor struke
svi 3, 2023

Samo zato što ste potpisali kupoprodajni ili darovni ugovor i platili ovjeru potpisa i porez na promet ne znači da ste postali vlasnik nekretnine. Vlasnik nekretnine možete postati tek nakon upisa u zemljišne knjige prema kupoprodajnom ili darovnom ugovoru, koji morate dostaviti u roku od 60 dana od dana ovjere potpisa. Ako kupujete nekretninu na kredit, prvo morate upisati kredit, odnosno hipoteku. U to vrijeme prodavatelj je još upisan u zemljišnim knjigama kao vlasnik nekretnine. Nakon upisa hipoteke možete podnijeti prijedlog za uknjižbu. U tim slučajevima potrebno je da vam prodavatelj pošalje tabularnu izjavu kojom potvrđuje da je izvršena cijela uplata te bez ikakvog daljnjeg pristanka i odobrenja dopušta registraciju na vaše ime. Na ovoj izjavi mora biti ovjeren potpis prodavatelja. Kada otplaćujete kredit, banka će vam dati tzv. brisovno očitovanje čiji je potpis ovjerio netko tko je ovlašten za potpisivanje dokumenta u ime banke. Nakon ovjere potpisa, očitovanje te prijedlog za brisanje hipoteke treba dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda.

Svrha ZIS-a (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra) je ubrzati proces upisa nekretnina u sustav katastra i zemljišnih knjiga, poboljšati razinu pravne zaštite prometa nekretnina te racionalizirati postupak upisa nekretnina u zemljišnoknjižni sustav. Osim toga, time pojednostavljujete poslovne procese i poboljšavate odnose s korisnicima te pridonosite brzini i kvaliteti pružanja usluga. ZIS je razvio aplikaciju OSS (One Stop Shop) koja donosi jedinstveno servisno mjesto za pristup zemljišnoknjižnim i katastarskim podacima. OSS se sastoji od dva dijela: prvi dio je javni OSS koji je dostupan svim korisnicima bez obzira na registraciju i može pretraživati ​​i pregledavati zemljišnoknjižne i katastarske podatke. S druge strane, drugi dio je privatan OSS koji je dostupan samo registriranim korisnicima koji, pored pregleda i pretraživanja podataka, mogu podnositi zahtjeve za objavu javnih isprava, prijedloge za upis u zemljišne knjige te zaprimati pripremljene službene isprave.

Od 2014. godine zemljišnoknjižni izvaci (ZK izvadak) mogu se dobiti bez obzira na mjesnu nadležnost suda u bilo kojem zemljišnoknjižnom uredu Republike Hrvatske. Donošenjem „Pravilnika o tehnologiji i drugim uvjetima elektroničkog vođenja zemljišnih knjiga“ uređeni su uvjeti za elektroničko vođenje zemljišnih knjiga, a građani od 2015. godine imaju mogućnost dobivanja ZK izvatka putem sustava e-građani ili putem javnih bilježnika i odvjetnika, bez odlaska u zemljišnoknjižni odjel općinskog suda. Izmjenama „Pravilnika o tehnologiji i drugim uvjetima elektroničkog vođenja zemljišnih knjiga“ omogućeno je elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige, čime se dodatno razvija elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama. Samim time je omogućena funkcionalnost ZIS-a. Od 2017. godine prijedlozi za upis u zemljišne knjige mogu se podnijeti elektroničkim putem, ali i nakon potpisa kupoprodajnog ugovora te ovjere kod javnog bilježnika, prijedlog za upis u zemljišne knjige, odnosno ugovor može se dobiti u nadležnom općinskom sudu putem OSS-a. Svakako to ne znači da građani više nemaju mogućnost svoje prijedloge za ZK upis osobno podnositi zemljišnoknjižnom tijelu Općinskog suda. Na ovaj se način samo povećava pravna sigurnost u poslovanju nekretninama, budući da se prijedlog može plombirati u zemljišne knjige odmah nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, čime se skraćuje vrijeme od dana prodaje. Za podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige potrebno je platiti sudsku pristojbu koja iznosi oko 35 eura, dok su sudske pristojbe za elektronički postupak, uključujući i podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige elektroničkim putem, umanjene za 50%. Građani koji se odluče na podnošenje prijedloga elektroničkim putem uz smanjene sudske pristojbe (16,58€) plaćaju dodatnih 13,26€ javnobilježničkih pristojbi, navodi Hrvatska udruga javnih bilježnika. Naknada za elektroničko podnošenje prijedloga nešto je niža od naknade za stranke koje osobno podnesu prijedlog zemljišnoknjižnom odjelu.

Nagradni kviz #dekor.ing

Nagradni kviz #dekor.ing

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza Nagradni kviz #dekor.ing raspisuje Greenify Invest d.o.o., Dobriše...

Koje su prednosti staklenih zgrada?

Koje su prednosti staklenih zgrada?

Danas su staklene zgrade gotovo posvuda oko nas. Zahvaljujući velikom napretku u fasadnom inženjerstvu, staklo je postalo jedan od glavnih elemenata...