Nagradni kviz #dekor.ing
Kategorija: Govor struke
lip 6, 2023

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza

Nagradni kviz #dekor.ing raspisuje Greenify Invest d.o.o., Dobriše Cesarića 17, Čakovec OIB: 27772612743 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.: Trajanje i svrha nagradnoga kviza

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora od 6.6.2023. u 10:00 do 12.6.2023. u 18:00 na službenoj Facebook stranici i Instagram stranici Greenify Invest.

Članak 3.: Fond nagrada koji utvrđuje organizator

Organizator dodjeljuje vizualizaciju koja uključuje eksterijer kuće do 100 m2, odnosno interijer do 50m2 . Organizator će nagraditi jednog sudionika s vizulizacijom eksterijera ili interijera. Vrijednost vizualizacije eksterijera kuće do 100 m2 je 345 EUR, a vrijednost vizualizacije interijera do 50 m2 je 460 EUR.

Članak 4.: Način sudjelovanja i proglašenje pobjednika

U nagradnom kvizu mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje prihvaćaju ova pravila te uvjete sudjelovanja.

Sudionici sudjeluju komentiranjem objave nagradnoga kviza od dana 6.6.2023. u 10:00 do 12.6.2023. u 18:00 na Facebook stranici i Instagram stranici Greenify Investa, a broj komentara po sudioniku nije ograničen. Organizator će izabrati jedan najkreativniji komentar. Dobitnika će biti odabran od strane žirija u sastavu Vanja Nöthig, David Plantak i Maja Jambrović. Dobitnik će biti objavljen na službenoj Facebook stranici i Instagram stranici. Organizatora neposredno nakon odabira od strane žirija.

Sudionici ovoga nagradnog kviza ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene ovim pravilima od strane Organizatora niti se nagrada može zamijeniti za novac. Prijavom na nagradni kviz sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5.: Preuzimanje nagrade

Dobitnici nagradnoga kviza svoju nagradu mogu preuzeti u sjedištu Greenify Investa ili u dogovoru s Organizatorom. O načinu preuzimanja nagrada dobitnici će biti obaviješteni od strane Organizatora nakon javljanja u inbox Facebook stranice ili Instagram stranice Organizatora.

Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

Članak 6.: Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem prihvaćaju pravila nagradnog natječaja i daju dozvolu Organizatoru za obradu podataka (ime i prezime) koja će omogućiti transparentno proglašenje pobjednika. Organizator će obrađivati podatke do okončanja nagradnog kviza i marketinških aktivnosti vezanih uz provođenje samoga nagradnog kviza.

Organizator će poduzeti sve potrebne mjere koje će osigurati da se osobni podatci sudionika u nagradnom kvizu obrade i koriste na siguran način u skladu s GDPR uredbom.

Članak 7.: Ova objava nije sponzorirana od strane Facebooka

Ovaj nagradni kviz ni na koji način nije povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Svoje podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog nagradnog kviza dajete JU NP Brijuni, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici nagradnog kviza objave kakav sadržaj/fotografije na našoj web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te JU NP ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od strane bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici nagradnog kviza daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 8.: Dostupnost pravila nagradnog kviza

Pravila su objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora (Greenify Invest) te su dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradnog kviza.

Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradnog kviza #dekor.ing  koje nije moguće riješiti sporazumno nadležan je sud u Varaždinu.

Pravila nagradnog kviza vrijede od 6.6.2023. u 10:00 do 12.6.2023. u 18:00.

Organizator natječaja: Greenify Invest d.o.o.

Upis vlasništva

Upis vlasništva

Samo zato što ste potpisali kupoprodajni ili darovni ugovor i platili ovjeru potpisa i porez na promet ne znači da ste postali vlasnik nekretnine....

Koje su prednosti staklenih zgrada?

Koje su prednosti staklenih zgrada?

Danas su staklene zgrade gotovo posvuda oko nas. Zahvaljujući velikom napretku u fasadnom inženjerstvu, staklo je postalo jedan od glavnih elemenata...