Državne potpore za poljoprivredna zemljišta
Kategorija: Govor struke
ožu 15, 2023

Što je poljoprivredno zemljište?

Poljoprivrednim zemljištem se smatra plodno obradivo tlo ili zemljište, koje se može obrađivati i na kojem se može uzgajati. Tako pod poljoprivredno zemljište ubrajamo: njive, vrtove, vinograde, voćnjake, pašnjake, livade, ribnjake, močvare i slično. Obradivim poljoprivrednim zemljištem se smatraju: njive, livade, vrtovi, vinogradi i voćnjaci. Osim toga, poljoprivrednim zemljištem se može nazvati svako zemljište, koje se može prilagoditi poljoprivrednoj proizvodnji. Poljoprivredno zemljište može biti privatno i državno. 

Državne potpore za poljoprivredna zemljišta

Prema članku 5. Zakona o poljoprivredi (NN 118/1842/20127/2052/21152/22) nadležno tijelo za nadzor nad državnim potporama u sektoru poljoprivrede Republike Hrvatske je Ministarstvo poljoprivrede. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja (NN 7/21) propisuje sadržaj, oblik i način podnošenja prijedloga državnih potpora, postupak, način i rokove za izražavanje mišljenja o usklađenosti s relevantnim propisima Europske unije. Pravilnik propisuje i postupke podnošenja zahtjeva i način dostave podataka za davatelje državnih potpora, sadržaj i načini registra državnih potpora i malih potpora za poljoprivredu i ruralni razvoj te druga pitanja vezana uz državne potpore. U procesu podnošenja zahtjeva za dodjelu mjera državne potpore iznimno je važno utvrditi predstavlja li predloženi program/projekt ili politika državnu potporu. Ako se radi o državnoj potpori, ona se mora provoditi u skladu s propisima o državnim potporama. Istodobno, određene bespovratne potpore su obvezne prijaviti Europskoj komisiji, dok druge potpadaju pod dopuštene postojeće programe državnih potpora ili izuzeća. Davatelji državnih potpora (članak 36. stavak 2. Zakona o poljoprivredi) dužni su Ministarstvu poljoprivrede dostavljati planove i/ili prijedloge pojedinačnih državnih potpora u skladu s odredbama Uredbe o državnim potporama u poljoprivredi za sektorski i ruralni razvoj u Republici Hrvatskoj. sljedećim slučajevima: uvođenje novih mjera državne potpore, promjene/dopune državne potpore izuzete od obveze prijave na temelju popisa o skupnom izuzeću u poljoprivredi, te promjene/dopune potpora male vrijednosti.

Zahtjev Europskoj Komisiji elektroničkim putem

Središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravna osoba koja daje državnu potporu u području poljoprivrede i ruralnog razvoja podnose prijedlog državne potpore Ministarstvu poljoprivrede na  propisanim obrascima, prijedlog državne potpore i sve potrebne dokumente na koje se davatelj državne potpore poziva, osobito prijedlog pravnog akta temeljem kojeg se državna potpora donosi. Ministarstvo utvrđuje cjelovitost prijedloga i ispituje ispunjava li sve uvjete propisane relevantnim propisima i smjernicama Europske unije. Kada prijedlog državne potpore bude finaliziran i usklađen, Ministarstvo će zahtjev elektroničkim putem proslijediti Europskoj komisiji. Ako prijedlog državne potpore ispunjava sve zahtjeve Pravilnika o izuzećima ili Minimalnih propisa, Ministarstvo poljoprivrede će izdati pozitivno mišljenje o njegovoj usklađenosti. Radi li se o državnim potporama izuzetim od prijave, Ministarstvo taj sažetak prosljeđuje elektroničkim putem Europskoj komisiji koja to objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Nagradni kviz #dekor.ing

Nagradni kviz #dekor.ing

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza Nagradni kviz #dekor.ing raspisuje Greenify Invest d.o.o., Dobriše...

Upis vlasništva

Upis vlasništva

Samo zato što ste potpisali kupoprodajni ili darovni ugovor i platili ovjeru potpisa i porez na promet ne znači da ste postali vlasnik nekretnine....