Koja dokumentacija je potrebna za kupnju nekretnine?
Kategorija: Govor struke
stu 16, 2022

Dokumentacija koja vam je potrebna za kupnju nekretnine:

  • Izvadak iz zemljišne knjige
  • Građevinska dozvola ili drugi akt za građenje
  • Uporabna dozvola
  • Energetski certifikat

Izvadak iz zemljišne knjige

ZK izvadak izdaje zemljišnoknjižni odjel općinskog suda neovisno o nadležnosti, a može se ishoditi i putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani te od strane javnih bilježnika i odvjetnika. U nastavku se nalazi link za sustav e-Građani pomoću kojeg možete pristupiti izdavanju ZK izvatka: https://gov.hr/hr/zemljisnoknjizni-izvadak/1308 . Osim toga, ZK izvadak mogu izdati i katastarski uredi, isključivo prema mjesnoj nadležnosti. ZK izvadak izdan od strane javnih bilježnika i odvjetnika kao i zemljišnoknjižni izvadak izdan po zahtjevu građana u okviru sustava e-Građani ima snagu javne isprave jednako kao i zemljišnoknjižni izvadak izdan od strane sudova. To znači da nije potrebno odlaziti u nadležni zemljišnoknjižni sud, već se vjerodostojan zemljišnoknjižni izvadak može ishoditi i elektroničkim putem.

Građevinska dozvola ili drugi akt za građenje

Građevinske dozvole izdaju veliki gradovi (preko 35.000 stanovnika) i županije za svoje područne odnosno županijske urede svim ostalim općinama i gradovima unutar županije. Popis nadležnih tijela možete pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Sustav „eDozvole“ omogućava izdavanje građevinskih dozvola prema jedinstvenoj proceduri Republike Hrvatske, a dinamika izdavanja dozvola, ovisi o organizaciji županijskih i općinskih vlasti. Putem sustava „eDozvola“ podnositelji zahtjeva mogu elektronički popuniti sve potrebne podatke, dodati priloge i stavke te u svakom trenutku vidjeti u kojoj je fazi obrada zahtjeva. Više o tome na: https://gov.hr/hr/gradjevinska-dozvola/1250 .

Uporabna dozvola

Izgrađenu ili obnovljenu zgradu možete početi koristiti tek nakon izdane uporabne dozvole za zgradu. Zahtjevi se podnose elektroničkim putem, putem sustava eDozvole ili kod nadležnog organa uprave za graditeljstvo i prostorno uređenje. Popis nadležnih tijela možete pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Više o tome na: https://gov.hr/hr/uporabna-dozvola/1260 .

Energetski certifikat

Svaka zgrada mora biti projektirana, izgrađena i održavana tako da je moguće bez značajnih troškova osigurati individualno mjerenje potrošnje energije, energenata i vode, s mogućnošću daljinskog očitanja za pojedine posebne dijelove zgrade. Projektanti su dužni prije izrade glavnog projekta nove zgrade razmotriti tehničku, ekološku i ekonomsku isplativost dostupnih učinkovitih alternativnih sustava opskrbe energijom te iste prikazati u glavnom projektu, koji mora zadovoljiti minimalno zahtijevana energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat zgrade odnosno njezina posebnog dijela izdaje se za zgradu odnosno njezin poseban dio za koji se potrebno koristiti energijom za održavanje određenih unutarnjih klimatskih uvjeta u skladu s njezinom namjenom, osim za:

  1. zgradu koja se rabi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
  2. privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama
  3. stambenu zgradu koja se rabi manje od četiri mjeseca godišnje
  4. slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2. 

Energetski certifikat vrijedi 10 godina od dana izdavanja. Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima, navesti energetski razred zgrade odnosno njezina posebnog dijela.

Energetski certifikat izdaje se na temelju provedenoga energetskog pregleda zgrade.
Vlasnik zgrade dužan je voditi evidenciju o provedenim energetskim pregledima zgrade i čuvati izvješća o energetskom pregledu zgrade najmanje 10 godina od dana njegova primitka.

Nagradni kviz #dekor.ing

Nagradni kviz #dekor.ing

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza Nagradni kviz #dekor.ing raspisuje Greenify Invest d.o.o., Dobriše...

Upis vlasništva

Upis vlasništva

Samo zato što ste potpisali kupoprodajni ili darovni ugovor i platili ovjeru potpisa i porez na promet ne znači da ste postali vlasnik nekretnine....