Koje promjene EU fondovi donose Hrvatskoj?
Kategorija: Govor struke
svi 2, 2023

Što su to EU fondovi?

Europski fondovi, poznatiji kao EU fondovi, financijski su instrumenti koje države članice EU koriste za provedbu politika EU. Oni uključuju sredstva prikupljena od europskih građana i raspodijeljena su u skladu s pravilima i procedurama za provedbu projekata koji bi trebali pridonijeti ključnim politikama EU-a. Sredstvima EU financiraju se projekti koji pridonose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije u cjelini. Sva područja koja se mogu financirati iz EU fondova definirana su planskim dokumentima pod nazivom operativni planovi, a uključuju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, rizični kapital, zdravstvo, ICT, promet, okoliš, energetski i infrastrukturni projekti.

Prednosti EU fondova u Hrvatskoj

Postajući punopravnom članicom Europske unije, Republika Hrvatska postaje korisnica europskih fondova. Tijekom financijskog razdoblja od 2014. do 2020. Europski strukturni i investicijski fond (ESI) osigurao je Republici Hrvatskoj ukupno 10,676 milijardi eura. Od toga je 8,397 milijardi eura namijenjeno ciljevima kohezijske politike, 2,026 milijardi eura za poljoprivredni i ruralni razvoj i 253 milijuna eura za razvoj ribarstva. Najvažnija javna politika u EU je kohezijska politika, s 376 milijardi eura dodijeljenih za financijsko razdoblje od 2014. do 2020. Glavna svrha Kohezijske politike je smanjiti značajne gospodarske i ekonomske, te  socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija EU, uz istovremeno jačanje globalne konkurentnosti europskog gospodarstva. Kohezijska politika EU financira se iz tri glavna fonda. Osim toga, na raspolaganju u ovoj financijskoj perspektivi su još dva fonda. Strukturni fondovi su: Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond. Zajednički naziv za svih pet fondova je Europski strukturni i investicijski fond (ESI fond). 

Brojne su prednosti koje EU fondovi donose. Europski fondovi za regionalni razvoj, koji su namijenjeni za proizvodne investicije s ciljem otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije te lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva donose brojne pogodnosti. Iz njih se mogu financirati aktivnosti koje su vezane uz: produktivna ulaganja koja pridonose stvaranju i očuvanju održivih radnih mjesta, ulaganja u infrastrukturu pružanja osnovnih usluga građanima u području energetike, okoliša, prometa te informacijskih i komunikacijskih tehnologija, zatim ulaganja u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu te u razvoj unutarnjeg potencijala podržavanjem lokalnih i regionalnih razvoja i istraživanja te inovacija. Korisnici tih fondova mogu biti primjerice istraživački centri, škole, sveučilišta, lokalne i regionalne vlasti, udruge i slično. S druge strane, tu je europski socijalni fond koji je namijenjen poticanju poduzetništva te pomoći u pronalaženju boljih radnih mjesta. Korisnici europskog socijalnog fonda mogu biti javne uprave, udruženja radnika, dobrotvorne ustanove i nevladine organizacije. Fond financira sve vezano uz: ljudske resurse, podršku nezaposlenim ljudima, prilagodbu gospodarskim i socijalnim promjenama te pristup tržištu rada. Za poboljšavanje upravljanja i kontrole nad politikom ruralnog razvoja tu je europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Fond je namijenjen ulaganju u uspostavu ekološke ravnoteže te zaštiti klimatskih uvjeta i uvođenje određenih inovacija u poljoprivredu. Neke od aktivnosti koji ovaj fond financira su:  poticanje inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima, jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede, promicanje organizacije prehrambenog lanca, obnovu, očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi, šumarstvu i slično. Fondu mogu pristupiti svi poljoprivredni subjekti, gospodarske i poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati, udruge za zaštitu okoliša, organizacije koje doprinose gospodarstvu i poljoprivredi, poljoprivrednici, šumari i svi koji se bave nekom vrstom poljoprivredne i gospodarske djelatnosti. Posljednji, ali svakako značajan europski fond je europski fond za pomorstvo i ribolov. To je fond koji je namijenjen za osiguravanje sredstava ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama. Aktivnosti koje se pomoću tog fonda financiraju su: razvoj ribarstva i ribolovnih područja, troškovi u udaljenim regijama za ribarske proizvode te pomorka politika i popratne mjere. 

Nagradni kviz #dekor.ing

Nagradni kviz #dekor.ing

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza Nagradni kviz #dekor.ing raspisuje Greenify Invest d.o.o., Dobriše...

Upis vlasništva

Upis vlasništva

Samo zato što ste potpisali kupoprodajni ili darovni ugovor i platili ovjeru potpisa i porez na promet ne znači da ste postali vlasnik nekretnine....