Put do poticaja za mlade obitelji
Kategorija: Govor struke
stu 9, 2022

Mladim obiteljima prvi koraci prema osamostaljenju mogu biti vrlo teški. Često se dešava da mladi ljudi u početku žive kao podstanari ili ostaju živjeti kod roditelja što im može stvarati probleme kod osamostaljenja. Financijski problem počinje se javljati prilikom razmišljanja o kupnji stana ili kuće jer najčešće mlade obitelji nemaju dovoljno ili nemaju uopće ušteđevine kako bi bez kredita uspjeli sagraditi ili kupiti kuću ili stan. Zato postoje poticaji koji mladim obiteljima olakšavaju i smanjuju financijski teret kod kupnje nekretnina. U Hrvatskoj se takva vrsta poticaja naziva APN krediti za mlade. Zahvaljujući mjerama i poticajima Vlade RH i ministarstva mlade obitelji danas mogu pomoću subvencije kredita kupiti kuću ili stan. Radi se o APN kreditima za mlade, odnosno programu stambenog zbrinjavanja kojim se hrvatskim državljanima nastoji olakšati kupnja ili izgradnja prve nekretnine.

Sve što trebate znati o APN kreditima za mlade obitelji

Poticaji za mlade obitelji, odnosno subvencija stambenih kredita je mjera pomoći Vlade RH  pomoću kojima se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Ukratko, cijeli proces započinje prikupljanjem potrebne dokumentacije i podnošenjem zahtjeva za stambeni kredit odabranoj banci. Zatim slijedi procjena vrijednosti nekretnine, a ako su ispunjeni uvjeti, banka odobrava kredit. Zatim se podnosi zahtjev za subvencioniranje kredita, a ako ga APN odobri, klijent kod javnog bilježnika potpisuje ugovor o kreditu i kredit se isplaćuje. 

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti građani koji žive u Republici Hrvatskoj i ispunjavaju uvjete stambenog kredita koje je utvrdila kreditna institucija te su u trenutku podnošenja zahtjeva mlađi od 45 godina i čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner nema u vlasništvu stan ili kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja. Podnositelj zahtjeva prvo mora pronaći stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno građevinsko zemljište na kojem će se kuća graditi. Nakon odabira odgovarajuće nekretnine podnositelj zahtjeva detaljnije informacije o uvjetima, mogućnostima i rokovima otplate stambenog kredita, koji se kreću od 15 do 30 godina, može potražiti u jednoj od kreditnih institucija s kojima će APN sklopiti Ugovor o davanju subvencioniranih kredita.

Dokumentacija koju je potrebno imati:

  • zahtjev za odobrenje stambenog kredita
  • zahtjev za subvenciju
  • izjava o vlasništvu nekretnine prema stupnju uređenosti
  • preslika osobne iskaznice 
  • ovjerena preslika za podnošenje zahtjeva za odobrenje predugovora o kreditu ili ugovora o kupoprodaji stan ili kuća
  • kopija zemljišno-knjižnog izvoda
  • za potrebe kupnje preslik listovnog lista kuće ili zgrade u kojoj se stan nalazi

Za gradnju kuće potrebno je imati:

  • presliku građevinskog računa 
  • presliku troškovnika temeljenog na glavnom ili izvedbenom projektu iz kojih je vidljiva cijena izgradnje
  • izjavu da ne posjedujete drugu nekretninu morate ovjeriti kod javnog bilježnika

Na temelju redoslijeda podnošenja zahtjeva kreditne institucije u službeni zapisnik sa sjednice Povjerenstva za odobravanje stambenog kredita APN-a radi obrade i kompletiranja zahtjeva, APN će donijeti odluku o odobravanju subvencioniranog kredita i dostaviti je kreditnoj instituciji podnositelja zahtjeva u roku od 3 dana od dana donošenja. Nakon zaprimanja rješenja o odobravanju subvencioniranog stambenog kredita, kreditna institucija dužna je APN-u dostaviti ugovor o subvencioniranom kreditu u roku od 8 dana od dana primitka rješenja. Potpisan i ovjeren ugovor APN vraća kreditnoj instituciji koja također potpisuje i ovjerava ugovor te poziva korisnika kredita na potpisivanje. Nakon što sve tri strane potpišu ugovor o subvencioniranom kreditu, kreditna institucija konačan ugovor o subvencioniranom kreditu dostavlja APN-u.

Zašto je APN dobar za mlade obitelji?

Za mlade obitelji poticaji su dobra pomoć kako bi krenuli u osnivanje vlastite obitelji. APN poticaji su svakako dobra ponuda za mlade obitelji jer imaju određene mjere koje vam još više mogu olakšati stvari. Primjerice, zakon ima i demografsku mjeru kojom se produžuje rok subvencioniranja kredita za dodatne dvije godine za svako živorođeno ili usvojeno dijete tijekom trajanja subvencioniranja kredita, a rok subvencioniranja kredita također se produljuje za jednu godinu za svako dijete koje nema navršenih 18. godina. Osim toga, razdoblje subvencioniranja kredita produžuje se za dodatne dvije godine, ako je tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva ili člana obitelji veće od 50%.

Za više informacija posjetite službenu stranicu https://apn.hr/ .

Nagradni kviz #dekor.ing

Nagradni kviz #dekor.ing

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza Nagradni kviz #dekor.ing raspisuje Greenify Invest d.o.o., Dobriše...

Upis vlasništva

Upis vlasništva

Samo zato što ste potpisali kupoprodajni ili darovni ugovor i platili ovjeru potpisa i porez na promet ne znači da ste postali vlasnik nekretnine....