Što trebate  znati o zemljišnoknjižnom izvatku?
Kategorija: Govor struke
ruj 1, 2022

Što je to Zemljišnoknjižni izvadak (ZK izvadak)?

ZK izvadak je javna isprava koja prikazuje činjenično i pravno stanje nekretnine u trenutku izdavanja izvatka. To je jedini dokaz o pravu vlasništva na nekoj nekretnini. Izvadak iz zemljišne knjige pokazuje činjenično i pravno stanje nekretnine u trenutku izdavanja izvatka i jedini je dokaz o vlasništvu nekretnine.

ZK izvadak se sastoji od tri dijela:

  1. Posjedovnice ili popisnog lista (list A)
  2. U posjedovnici su upisani svi dijelovi zemljišnoknjižnog tijela te sva prava koja postoje u korist zemljišnoknjižnog tijela kao i suvlasničkog dijela zemljišnoknjižnog tijela
  3. U posjedovnici su upisane sve katastarske promjene koje se odnose na zemljišnoknjižno tijelo
  4. U posjedovnici je upisana nekretnina, odnosno njena glavna obilježja – katastarski broj, površina, adresa, način uporabe, izgrađenost i slično
  5. Vlastovnice ili vlasničkog lista (list B)
  6. U vlastovnicu se upisuje vlasništvo, odnosno podaci o vlasniku nekretnine, sve promjene u vezi s vlasništvom te osobna ograničenja kojima je vlasnik osobno podvrgnut u odnosu na upravljanje ili raspolaganje zemljišnoknjižnim tijelom primjerice: maloljetnost, skrbništvo, pružanje roditeljskog prava, otvaranje stečaja
  7. Teretovnice ili teretnog lista (list C)
  8. Iz teretovnice je vidljivo je li nekretnina opterećena pravima trećih osoba, primjerice hipotekom, pravom nazadkupa, prvokupa, najma ili zakupa, otkupa, koncesije zabilježbom ovrhe, zabranom opterećenja i otuđenje i slično

Za što nam služi ZK izvadak?

ZK izvadak je potreban kod sklapanja svih pravnih poslova vezanih uz nekretnine kao što su primjerice ugovori o darovanju, kupoprodaji, zalogu i slično. ZK izvadak kao dokaz potreban je i u nekim drugim postupcima primjerice kod prijava prebivališta ili boravišta, ishođenje kojeg drugog prava. Pošto je zemljišna knjiga javna knjiga svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu i iz nje dobiti izvatke.

Gdje i kako nabaviti ZK izvadak?

ZK izvadak izdaju zemljišnoknjižni odjel općinskog suda neovisno o nadležnosti, a može se ishoditi i putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani te od strane javnih bilježnika i odvjetnika. U nastavku se nalazi link za sustav e-Građani pomoću kojeg možete pristupiti izdavanju ZK izvatka: https://gov.hr/hr/zemljisnoknjizni-izvadak/1308 . Osim toga, ZK izvadak mogu izdati i katastarski uredi, ali trenutno samo prema mjesnoj nadležnosti. ZK izvadak izdan od strane javnih bilježnika i odvjetnika kao i zemljišnoknjižni izvadak izdan po zahtjevu građana u okviru sustava e-Građani ima snagu javne isprave jednako kao i zemljišnoknjižni izvadak izdan od strane sudova. To znači da nije potrebno odlaziti u nadležni zemljišnoknjižni sud, već se vjerodostojan zemljišnoknjižni izvadak može ishoditi i elektroničkim putem.

Za izdavanje ZK izvatka plaća se sudska pristojba, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama (“Narodne novine” br. 118/18.) i Zakonu o zemljišnim knjigama (“Narodne novine” br. 63/19.) dok se za izvatke izdane od strane javnog bilježnika ili odvjetnika plaća dodatna naknada. Osim toga, za izdavanje izvatka putem sustava e-Građani definirani iznos je uvećan za 2,2 % naknade za platni promet.

Nagradni kviz #dekor.ing

Nagradni kviz #dekor.ing

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza Nagradni kviz #dekor.ing raspisuje Greenify Invest d.o.o., Dobriše...

Upis vlasništva

Upis vlasništva

Samo zato što ste potpisali kupoprodajni ili darovni ugovor i platili ovjeru potpisa i porez na promet ne znači da ste postali vlasnik nekretnine....