Što su zdrave kuće? Zdrave kuće su sve kuće izgrađene od prirodnih i ekološki prihvatljivih materijala. Glavni materijal je naravno drvo pa samim time zdrava kuća ima brojne prednosti koje se vežu uz zaštitu prirode i okoliša te uz čovjekov način života i boravka u...