Zemljište površine Od 957 m² – 1005 m²
Cijena: 15 EUR/m²