građevinska dozvola
Može li se graditi bez građevinske dozvole?

Može li se graditi bez građevinske dozvole?

Što je to građevinsko zemljište? Građevinsko zemljište je zemljište unutar granica građevinskog područja te zemljište izvan građevinskog područja obuhvaćeno građevnom česticom na kojoj je izgrađena građevina.  Pojam uređenja građevinskog zemljišta odnosi se...

Koja dokumentacija je potrebna za kupnju nekretnine?

Koja dokumentacija je potrebna za kupnju nekretnine?

Dokumentacija koja vam je potrebna za kupnju nekretnine: Izvadak iz zemljišne knjige Građevinska dozvola ili drugi akt za građenje Uporabna dozvola Energetski certifikat Izvadak iz zemljišne knjige ZK izvadak izdaje zemljišnoknjižni odjel općinskog suda neovisno o...