O čemu govori Zakon o javnoj nabavi? Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) je zakon kojim se utvrđuju sva pravila o postupku javne nabave koji provode javni ili sektorski naručitelji ili drugi subjekti koji su određeni Zakonom. Zakon o javnoj nabavi propisuje da...