Pouzdana opskrba energijom po nekoj prihvatljivoj cijeni, ključan je faktor za kakvoću našeg života. Energiju koristimo za neophodne svakodnevne aktivnosti. Zagrijavamo i hladimo naše domove, energiju koristimo za kuhanje, za hlađenje i čuvanje namirnica. Za izgradnju...